Concepte

De la idea a la teva vida. És el nostre futur.

El nostre objectiu és la conversió d'energia per als nostres clients: de solar a electricitat, de solar a calefacció o de solar a aire calent.

Per què?

Per tal de satisfer els requisits actuals i futurs del marc energètic, treballem amb nous estàndards.
Això garanteix que aconseguim el següent:

- Minimitzar i reduir les pèrdues de calor.
- Optimització d'interiors d'edificis.
-Millora de l'aïllament (envoltant de l'edifici) i l'evitació
de ponts tèrmics.
-Ús de fonts de calor alternatives com plaques solars i bombes de calor amb alta eficiència i aprofitament òptim de l'energia solar.